Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Een fijne tijd

Ieder kind gaat met plezier naar school. Zij voelen zich veilig, geborgen en geaccepteerd. Kenmerkend voor de sfeer op school is de wijze waarop we met elkaar omgaan; respectvol, ongedwongen en met oog voor ieder individu. Voor het creëren van een goede sfeer en een goed pedagogisch klimaat werken we met de methode  "Kwink".

Leerlingbegeleiding

De school beschikt over twee intern begeleiders. De intern begeleiders dragen verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. Zij bewaken het onderwijsleerproces van de leerling en begeleiden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.