Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De oudervereniging 

De oudervereniging organiseert en verzorgt (in samenwerking met het team) feestelijkheden rond belangrijke sociale gebeurtenissen, zoals de viering van Sinterklaas, kerst, de afsluiting van het schooljaar, het schoolreisje, diverse sportevenementen en de schoolfotograaf. De oudervereniging bestaat uit vier verschillende commissies met ieder hun eigen activiteiten.

Overkoepelende leden van de oudervereniging:
Mevr. P. Engelvaart-Buis (voorzitter)
Mevr. M. van Heijningen (penningmeester)
Mevr. M. Russcher (secretaris)
Mevr. L. Klik (personeel)
 

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De medezeggenschapsraad is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de medezeggenschapsraad, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele medezeggenschapsraad toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

De MR bestaat uit:

Oudergeleding:
Dhr. J. Reijntjes
Mevr. K. Spitz (voorzitter)
Dhr. T. Bloemendaal 

Personeelsgeleding: 
Mevr. M. van Delden (secretaris)
Mevr. A. van Weele
Dhr. J. Schleurholtz Boerma

GMR
Dhr. R. van 't Slot 

Formulier OV