Waar we voor staan

Waar we voor staan

Structuur

We hebben duidelijke regels en bieden structuur. Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht en hoe we met elkaar werken aan goede resultaten.
 

Veiligheid

We zorgen voor een veilige omgeving waar ieder kind wordt gezien. Kinderen kunnen zichzelf zijn, mogen hun mening geven en hebben respect voor elkaar.
 

Focus

Met taal, rekenen, lezen en sociale vaardigheden leggen we een stevige basis voor de toekomst. Dit is het fundament waarop wij bouwen en kinderen laten (op)groeien.
 

Plezier

Onze lessen zijn uitdagend en inspirerend. Hierdoor prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en zorgen we iedere dag voor leer- en werkplezier.


Daardoor kunnen leerlingen van de Theo Thijssen

  • Vertrouwen op elkaars talenten.
  • Blijven leren door te doen en te oefenen.
  • Zelfstandig werken en durven keuzes te maken.
  • Zichzelf uiten en presenteren.
  • Kritisch denken
  • Oplossingsgericht en verantwoordelijk denken en handelen.