Er zijn 2 openbare scholen in Waddinxveen. De Theo Thijssen en de Dick Bruna. Een openbare school is de maatschappij...
Informatieavond Theo Thijssenschool. Op 24 januari wordt er een informatieavond voor nieuwe ouders van de...
09-01-2018
Snuffelochtenden De Theo Thijssenschool is een openbare basisschool. Het is een samenleving in het klein. We gaan...
22-12-2017
Donderdagavond 21 december hebben alle groepen van de Theo Thijssenschool genoten van een heerlijk kerstdiner. Alle...
Kinderen en... hun sociale talenten

Sociale competentie is een belangrijk onderwijs domein geworden. In februari 2006 is het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie in de wet op het primair onderwijs opgenomen.

Vanaf november 2013 wordt gewerkt met de methode 'Kinderen en... hun sociale talenten', om de sociale competenties van kinderen te vergroten.
Sociaal competent gedrag draagt bij aan het ontstaan van een prettige leeromgeving voor leerling en leerkracht. Gericht werken aan de ontwikkeling moet leiden tot een betere omgang met elkaar.

In alle groepen wordt gewerkt aan de volgende competenties:
  • ervaringen delen
  • aardig doen
  • samen spelen en werken
  • een taak uitvoeren
  • jezelf presenteren
  • een keuze maken
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met ruzie.
In de weekmail houden we u op de hoogte van de competenties die in de groepen behandeld worden. Op die manier willen we de samenwerking tussen school en thuis bevorderen. Alleen door samen (thuis en school) met deze onderwerpen bezig te zijn kunnen we zorgen dat onze leerlingen/uw kinderen zich adequaat sociaal competent ontwikkelen.