Afgelopen week hadden wij een feestje. Juf Gea 25 jaar in het onderwijs.
31-08-2017
De groepen 3 t/m 6 doen ook dit jaar weer mee aan de schooljudo. Door middel van de judosport gaan we de kinderen de...
Komend schooljaar zullen er weer enkele snuffelochtenden plaats vinden. Hier vindt u de data.
'Met woorden in de weer'

Woordenschat staat centraal in de communicatie en bij het leren. Met woorden doen we veel: we wisselen ervaringen uit, we geven elkaar informatie, we vertellen wat we voelen, wat we willen en hoe we over iets denken. Maar woordkennis is ook een voorwaarde voor schoolsucces. Als kinderen nieuwe woorden leren krijgen ze een stukje meer kennis van de wereld en kunnen ze beter meedenken, meepraten en meedoen.  

Op de Theo Thijssenschool heeft het team een cursus gevolgd op het gebied van woordenschat. Deze cursus “Met Woorden in de Weer” heeft de leerkrachten geleerd nieuwe woorden via structuren (netwerken) aan te bieden in alle groepen.
In de groepen kunt u woordparachutes, woordkastjes, woordtrappen en woordwebben zien hangen. Door in alle groepen op dezelfde manier nieuwe woorden aan te bieden wordt structureel gewerkt aan het vergroten van de woordenschat.